top of page
hegunal-frilagd_frgkorrigert_web1.jpg

AKUPUNKTIO

Länsimaiseen lääketieteeseen pohjautuva akupunktio, hoitokerta sisältää haastattelun ja akupunktiohoidon. Kesto on 75 - 90 min. Akupunktion tulokset syntyvät kumulatiivisesti. Suositeltu hoitosarja on 3 - 6 kertaa. Alkuun hoidot on hyvä olla kerran viikossa.

Taustatietoja

Länsimaiseen lääketieteeseen pohjautuva akupunktio. Meridianeja on 12 lisäksi 2 + 1 lisälinjaa yhteensä 15, akupunktiopisteitä on päämeridiaaneilla 309 ja lisäksi 80 pistettä. Yhteensä 389 akupunktiopistettä. 

Akupunktiopisteistä valitaan asiakkaan tilanteen mukaan tarvittavat pisteet. Yleensä 10 - 20 kpl. 

Hoitoaika on 20 - 45 minuuttia.  Varattava aika on ensikäynnillä 90 min mikä sisältää haastattelun ja varsinaisen

ensimmäisen hoidon.

Akupunktiohoidon indikaatioita / Milloin akupunktiosta on hyötyä:
• erilaiset kiputilat, erityisesti tylppä ja jomottava kipu, terävään/akuuttiin kipuun ei vaikutusta
• lihasjännitysten laukaisu: poikkijuovainen lihas (esim. tension neck)
• pitkittyneet nivelsäryt rasituksen ja artroosin seurauksena
• hermopinnetyyppiset kivut raajoissa
• hermosairauksiin liittyvät särkytilat raajoissa 

• fibromyalgia / herkistyminen kivulle

• luonnonmukainen lääkkeetön hoitomuoto

Näyttöä akupunktion positiivisesta vaikutuksesta Allerginen nuha, Leikkauksen jälkeinen pahoinvointi ja oksentelu Migreenin ehkäisy, Krooninen alaselkäkipu, Kemoterapian aiheuttama pahoinvointi ja oksentelu, Leikkauksen jälkeinen kipu, Polvinivelen nivelrikko, Päänsärky (jännitystyyppinen ja krooninen)

Näyttöä akupunktion mahdollisesta positiivisesta vaikutuksesta Akuutti alaselkäkipu, Lateraalinen epicondylia, Tembomandibulaarinen kipu, Akuutti aivohalvaus, Menopaussin aiheuttamat kuumat aallot, Ambulatorinen anestesia, Aromataasin estäjien aiheuttama nivelkipu, Sensoristen ärsykkeiden modulaatio, Levottomuus, Aikuisiän astma, Niskakipu (Huom: Ei whiplashperäinen), Ummetus, Raskauden aikainen lantion tai alaselän alueen kipu, Aivohalvauksen jälkeinen spastisiteetti, Kraniotomia-anestesia, Syövän aiheuttamat kivut, Posttraumaattinen stressioireyhtymä, Masennus (yhdistettynä masennuslääkkeisiin), Syövän aiheuttama väsymys, Eturauhastulehdusperäinen kipu / krooninen lantion alueen kipuoireyhtymä, Kuivasilmäisyys, Ärtyvän suolen oireyhtymä, Toipuminen paksu- ja peräsuolisyövän leikkauksesta, Verenpaine (yhdistettynä lääkitykseen), Synnytyskipu, Levottomat jalat, Unettomuus, Lihavuus, Aivohalvauksen jälkeinen unettomuus Issias-kipu, Vaihdevuosia edeltävä ja niiden jälkeinen unettomuus, Aivohalvauksen jälkeinen olkapääkipu, Alkuvaiheen ahdas olkapääoireilu (yhdistettynä harjoitteluun), Jalan plantaarinen kipu, Skitsofrenia (yhdistettynä antipsykoottisiin lääkkeisiin), Olkapääkipu, Tupakoinnin lopettaminen.

Akupunktion vaikutuksesta epäselvää tai ei riittävää näyttöä Hätäensiaputilanteessa käyttö Keuhkoahtaumatauti, Hyperemesis gravidarum, Akuutti nilkan nyrjähdys aikuisilla, Selkärankavammaperäinen krooninen virtsanpidätyskyvyttömyys, Vastasyntyneiden hypoksinen iskeeminen enkefalopatia, Alzheimerin tauti, Krooninen nokkosihottuma, Synnytyksen käynnistäminen, Angina pectoris, Kuukautiskivut, Tulehduksellinen suolistosairaus, 14 Hedelmöityshoito, Ylävatsavaivat diabeettisessa vatsapareesissa, Kutina, Astma lapsilla, Erektiohäiriöt Lumbaalialueen spinaalistenoosi, Atooppinen ihottuma, Suorituskyky ja harjoituksen jälkeinen palautuminen, Maksaläiskät iholla, ADHD, Punahukkaan liittyvä väsymys, Menierin tauti, Autismin kirjon sairaudet, Fibromyalgia, Vaihdevuodet, Bellin pareesi, Toiminnalliset ylävatsavaivat, MS-Tauti, Virtsarakon kipuoireyhtymä, Kakomisrefleksi hammaslääkärissä, Sikotauti lapsilla, Syöpään liittyvä unettomuus, Glaukooma, Kemoterapian jälkeinen myelosuppressio, Syöpään liittyvät psykologiset oireet, Sydämen vajaatoiminta, Aivohalvauksen jälkeinen hikka, Rannekanavaoireyhtymä, Rintasyövän aiheuttamat kuumat aallot, Premenstruaalioireyhtymä, Kemoterapian aiheuttama perifeerinen neuropatia, Munasolujen keräämisen luovutuskipu, Primäärinen munasarjojen vajaatoiminta, Krooninen väsymysoireyhtymä, Opiaattiaddiktio, Primäärinen Sjögrenin syndrooma, Krooninen munuaissairaus, Opiaattien vieroitushoito, Psoriasis, Synnytyksen jälkeinen masennus, Parkinsonin tauti, Nivelreuma, Leikkauksen jälkeinen gastropareesi-oireyhtymä, Polykystinen munasarjaoireyhtymä, Likinäköisyyden hidas eteneminen, Leikkauksen jälkeinen suolitukos, Huono sperman laatu, Selkäydinvammat, Tinnitus, Vaskulaariset kognitiiviset häiriöt ilman dementiaa, Stressiperäinen virtsainkontinenssi aikuisilla, Traumaattinen aivovamma, Vaskulaarinen dementia, Äkillinen sensoneuraalinen kuulon menetys, Virtsainkontinenssi, Whiplash-peräiset häiriöt, Analgesia leikkauksen yhteydessä, Kohdun fibroidit, Suun kuivuminen syövän yhteydessä.

Ei näyttöä akupunktion tehosta Alkoholiriippuvuus, Epilepsia, Tupakoinnin lopettaminen, Raskauden aikainen pahoinvointi.

Akupunktion kontraindikaatiot (absoluuttiset) / Milloin akupunktiota ei voi suorittaa tai rajoitettu:
• Sepsis tai muu suuri infektio on vasta-aihe akupunktiolle, koska tulehdus voi pahentua akupunktion
seurauksena.
• Akuutin aivohalvauksen yhteydessä akupunktiota ei voi käyttää, koska akupunktio voi lisätä aivojen
verenvirtausta ja täten pahentaa tilaa. Potilaan harkitessa akupunktiota tulisi aina olla varmistus ammattilaiselta siitä, että vuoto on loppunut ja hoito voidaan turvallisesti suorittaa.
• Potilasta, jolla esiintyy tajunnan häiriöitä ei saa hoitaa akupunktiolla ennen kuin tila on tutkittu ja hoidettu
asianmukaisesti. Potilaan päihtymystila on este hoidon toteuttamiselle
• Potilaan tulisi myös ymmärtää mistä hoidossa on kyse, kyetä noudattamaan terapeutin antamia ohjeita ja
pystyä antamaan suostumuksensa akupunktiohoidon toteuttamiseen. Tästä syystä sekavia tai hyvin nuoria potilaita ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa
• Neulakammoisten potilaiden hoidosta tulee pidättäytyä. Neulakammoinen henkilö voi saada hoidosta
kielteisiä haittavaikutuksia, kuten paniikkikohtauksen tai pyörtyä
• Akupunktion ei tulisi olla ensisijainen hoitokeino diagnosoituihin sairauksiin, mutta sitä voidaan käyttää
tavanomaisen lääketieteen rinnalla kokonaishoidossa.

Akupunktion kontraindikaatiot (paikalliset) 1
• Turvotus ja / tai infektio hoidettavalla alueella voi pahentua ja kiihtyä akupunktion
seurauksena, koska paikallinen verenkierto alueella lisääntyy.
• Kasvaimen alueelle suoritettavaa akupunktiohoitoa ei voida toteuttaa, sillä akupunktiohoito voi
edistää kasvainsolujen leviämistä kehossa.
• Epätahdonalaiset kontrolloimattomat liikkeet taas muodostavat riskin hoidon turvalliselle
toteuttamiselle.
• Potilailla, joilta on kirurgisesti poistettu imusolmukkeita tai imukudosta voi akupunktio lisätä
lymfaödeeman todennäköisyyttä.
• Akupunktiota on syytä välttää instabiileilla selkärangan alueilla, joissa akupunktion seurauksena
aiheutuvan lihasrelaksaation myötä on hermojuurikompression vaara.
• Intrascapulaarisen alueen neuloitus verenvuotosairauksien tai verenohennuslääkkeiden
yhteydessä on kontraindisoitu. Iholla esiintyvistä muutoksista arvet, keloidit, ihon rikkinäisyys 
tai tulehdukset sekä alentunut tuntoherkkyys ovat myös kontraindisoituja.

Muita huomioitavia tekijöitä ja riskialueet 1
• Jos potilaalle on asennettu sydämentahdistin tai muu sähköinen implantti, tulisi sähköakupunktiota välttää, koska sähkövirta voi vaikuttaa haitallisesti sähköisen laitteen toimintaan. Tällaisessa tapauksessa
voidaan mahdollisesti toteuttaa kuitenkin tavallista akupunktiota ilman sähköä.
• Veren välityksellä leviävien virusten kantajien hoidossa on noudatettava erityistä varovaisuutta tartunnan
estämiseksi. Lisäksi esimerkiksi aids-potilailla immuunijärjestelmän heikentymisen seurauksena muut infektiot voivat olla vaarallisia.
• Aktiivisessa syöpähoidossa olevien potilaiden valkosolujen ja verihiutaleiden määrä voi olla vähäinen, joka voi aiheuttaa sairastumisriskin ulkoisten taudinaiheuttajien vuoksi. Tästä syystä tulisi varmistua siitä, että
kehon immuunipuolustusjärjestelmä toimii normaalien viitearvojen puitteissa.
• Diabeteksen yhteydessä akupunktiota tulisi välttää erityisesti sellaisilla kehon alueilla, jotka tavallisesti
sijaitsevat raajojen perifeerisissä osissa, joissa verenkierto on vähentynyt. Mikäli diabetes on aiheuttanut perifeerisen neuropatian ei akupunktiota voi antaa sellaisille alueille, joissa tuntoaistimus on häiriintynyt.

Muita huomioitavia tekijöitä ja riskialueet 2
• Myös muissa sellaisissa tiloissa, joissa hoidettavan henkilön tuntoaistimus on
häiriintynyt tulee akupunktiota välttää mahdollisten kudosvaurioiden välttämiseksi. Epävakaan diabeteksen yhteydessä hoitoa ei tule toteuttaa ollenkaan.
• Hemofiliaa tai muita verenvuotosairauksia sairastavien potilaiden hoidossa
akupunktiolla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
• Veren hyytymistekijätasoista tulisi varmistua ja niiden tulisi olla riittävän korkeat, että
akupunktio on turvallista. Riittävä veren hyytymistekijöiden määrä tulee varmistaa potilasta hoitavalta terveydenhuollon ammattilaisen toimesta.
• Potilaalle, jolla on verenvuotosairaus ei nivelalueelle tehtävää akupunktiota tule
suorittaa ollenkaan.
• Veren hyytymiseen vaikuttavaa antikoagulanttihoitoa saavan potilaan kohdalla tulee
varmistua riittävistä veren hyytymistekijöiden määrästä, jotta verenvuotoja voidaan välttää.

Muita huomioitavia tekijöitä ja riskialueet 3
• Mikäli potilaalla on sydämen toimintahäiriöitä, eikä sydämen tila ole vakaa tulee
akupunktiohoidosta pidättäytyä.
• Vakaankin sydänsairauden kohdalla akupunktiohoidon tulee olla kevyttä ja neulojen stimulointia
tulee välttää sympaattisen hermoston sydäntä kuormittavan vaikutuksen välttämiseksi.
• Epilepsia ja halvausoireet ovat epävakaina kontraindikaatiota, koska on epäilty että akupunktiohoito
voi kasvattaa riskiä kohtauksille.
• Suurin osa akupunktioneuloista on tehty ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää nikkeliä. Tästä
syystä potilailla, joilla on nikkeliallergia tulee akupunktion antamista harkita.
• Nikkelittömiä akupunktioneuloja on myös saatavilla, mikäli hoitoa halutaan toteuttaa.
• Mikäli potilaalla on aiempi huono kokemus akupunktiosta, eikä potilas ole halukas uuteen akupunktiohoitoon, tulee hoitoa välttää. Huonokuntoisen tai epänormaalin ihon alueelle
akupunktiohoitoa ei tule suorittaa. Mahdollisten komplikaatioiden vuoksi raskauden aikana tulee välttää lumbosakraalisen tai abdominaalisen alueen akupunktiota

• Akupunktion käytössä tulee huomioida varsinaisten kontraindikaatioiden
lisäksi myös akupunktion oikeaoppinen suorittaminen.
• Ongelmia voi ilmetä, jos akupunktioneula kohdistetaan väärille
kehonalueille, liian syvälle tai potilaan liikkuessa neuloituksen aikana.

Huomioitavaa:

→asiakkaalle täytyy muistaa kertoa tästä:

Hoidon jälkeen hoidetulla alueella voi tuntua kipua, mikä voi kestää jopa 2-3 päivää.

Neulahoito tulee aina tehdä asiakkaan ehdoilla, ei aiheuteta liiallista/sietämätöntä kipua.

Kirjaudu järestelmään ja täytä yhteystietosi.  Kirjautuminen on hyvä tehdä 3 - 5 päivää aiemmin,

kuin varaamasi aika on tulossa. 

Hinnasto:

Länsimaiseen lääketieteeseen pohjautuva akupunktio, hoitokerta sisältää haastattelun ja akupunktiohoidon. Kesto on 75 - 90 min. Akupunktion tulokset syntyvät kumulatiivisesti. Suositeltu hoitosarja on 3 - 6 kertaa. Alkuun hoidot on hyvä olla kerran viikossa.   (0 €)

Länsimaiseen lääketieteeseen pohjautuva akupunktio, Akupunktio jatkokäynti. Kesto 60 - 75 min.     (0 €)

Länsimaiseen lääketieteeseen pohjautuva akupunktio, sisältää ensikäynnin 75 - 90 min ja kaksi jatkokäyntiä 60 - 75 min, aikataulu sovitaan aina yksilöllisesti.   (0 €) Eli, nettona 3 kerran sarjakäynti (196 €) ja 6 kerran sarjakäynti (441 €)  Pääkaupunkiseudun "terävimpään hintaan"   Tervetuloa :) 

Varaa aikasi klikkaamalla alla olevaa Timma Logoa, tai soita 041 4830 920 Puh / txt / whatsapp. Hoitoa / hierontaa tehtäessä en vastaa puhelimeen, mutta palailen asiaan kun vapaudun.  Suosittelen txt / whatsapp viestintää. 

                            

original.png

Asiakkaaksi kirjautuminen

Olen lukenut kontraindikaatiot, eikä minulla ole niitä. 

Kiitoksia viestistäsi, vastaamme sinulle lähiaikoina

Hiko21.com - Akupunktio PREMIUM 31.10.2022.jpg

Yhteystiedot

041 4830 920

bottom of page